Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven

Status: Høringen ble sendt ut 23.04.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven,23.04.2020

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på kort høring et forslag til midlertidig forskrift om unntak i reglene for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet.

Denne er sendt uten merknader.