Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi

Status: Høringssvar er gitt 2023-05-07T22:00:00Z

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi,10.03.2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt kapittel 4 i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi. Forslaget innebærer en forskriftsfesting av en ny ungdomsgaranti i regi av etaten. Den nye ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.

Les høringsbrevet her

Høring - Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi,2023-05-07T22:00:00Z

Les FFOs svar her