Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Status: Høringen ble sendt ut

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov. 

FFO inviterer til høringsmøte torsdag 7. januar kl 9. I dette møtet legger FFO ikke opp til en gjennomgang av høringsnotatet fra vår side, men vi ønsker innspill på hva FFO bør fokusere på i vårt høringssvar og en diskusjon rundt bordet.

 

Les høringsbrevet og høringsnotatet her.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-felles-likestillings--og-diskrimineringslov/id2458435/