Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til endringer i valgforskriften

Status: Høringen ble sendt ut 15.08.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til endringer i valgforskriften,15.08.2022

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til enkelte endringer i valgforskriften på høring. Departementet foreslår en endring som gir adgang til å benytte elektronisk underskrift på listeforslag. Videre foreslår departementet enkelte endringer i utformingen av stemmesedlene for at de skal bli bedre tilpasset maskinell opptelling. 

Les høringsbrevet her