Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy

Status: Høringssvar er gitt 09.02.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy,17.12.2020

 Statens vegvesen foreslår i samråd med Samferdselsdepartementet endringer i en rekke forskrifter etter vegtrafikkloven knyttet til små elektriske kjøretøy. Forslagene skal håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker som vi har sett mye av med slike kjøretøy i den senere tid. Målet med forslagene er å oppnå et bymiljø der mikromobilitet ivaretas, samtidig som det tas særlig hensyn til andre trafikanters rett til fremkommelighet og trygghet.

Les høringsbrevet her

Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy,09.02.2021

Les FFOs svar her