Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Status: Høringssvar er gitt 03.03.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger,24.01.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger på en forkortet høring. Det foreslås å oppheve bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode. Videre foreslås det å innføre et nytt framoverskuende og arbeidsrettet unntak fra regelen om tre års maksimal varighet for stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger.

Les høringsbrevet her

Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger,03.03.2022

Les FFOs svar her