Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til endring i rettshjelploven og -forskriften

Status: Høringssvar er gitt 01.07.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag til endring i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften,01.07.2016

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endring av rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften på høring.

Les høringsbrevet her

Forslag til endringer i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften,01.07.2016