Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Status: Høringssvar er gitt 15.01.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud),08.01.2021

Justis- og beredskapsdepartementet sender i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag om endringer i smittevernloven. I høringsnotatet foreslås det et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud),15.01.2021

Les FFOs svar her