Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag om endringer i retten til barnetillegg når barnet har egen inntekt

Status: Høringen ble sendt ut 2023-06-25T22:00:00Z

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

,2023-06-25T22:00:00Z

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i retten til barnetillegg til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad.

Les høringsbrevet her