Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak

Status: Høringssvar er gitt 08.03.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter,04.01.2022

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette ut på høring forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter og forslag om endring av §11-2 Inkluderingstilskudd i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Les høringsbrevet her

Forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter,08.03.2022

Les FFOs svar her