Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Status: Høringssvar er gitt 22.03.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger,01.04.2016

I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg med mandat å utarbeide utkast til rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring.   Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2017. Ambisjonen er at undervisnings- og læringstrykk skal økes i forhold til gjeldende grunnskolelærerutdanninger.  Høringsfrist er 1. april 2016.

Les høringsbrevet her

Høringsinstanser

Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger,22.03.2016