Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Tekniske krav til løfteinnretninger

Status: Høringen ble sendt ut 10.02.2015

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Tekniske krav til løfteinnretninger,10.02.2015

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktorat for byggkvalitet sendt ut forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK10) på høring.

Endringene innebærer bl.a. en tydeliggjøring av norsk regelverk, slik at det skal fremgå helt klart at dersom en heis eller løfteinnretning oppfyller kravene i heisdirektivet og maskindirektivet, kan de også omsettes og brukes i Norge.

Høringsfrist er 1. mai 2015.

 

Les mer om høringsforslaget her.