Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Status: Høringen ble sendt ut 06.03.2015

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD),06.03.2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt rapporten "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" på høring.

Dette er Norges første rapport til FN om Norges implementering av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rapporten skal gi et overblikk over norsk politikk for personer med nedsatt funksjonsevne, samtidig som at regjeringen redegjør for tiltak og utfordringer under de enkelte artiklene. Rapporten følger FNs retningslinjer for rapportering.

Høringsfrist er 16. april 2015.

 

Les hele rapporten på BLDs nettsider.