Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Endringer i blåreseptforskriften

Status: Høringen ble sendt ut 25.10.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Endringer i blåreseptforskriften,25.10.2022

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til to endringer i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) med høringsfrist 19. desember 2022.

Les høringsbrevet her