Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett

Status: Høringssvar er gitt 02.11.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser,23.08.2017

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Les høringsbrevet her

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser,02.11.2017

Les FFOs svar her