Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - endring i helse- og omsorgstjenesteloven

Status: Høringen ble sendt ut

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Endring i helse- og omsorgstjenesteloven

Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven.


Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Les hele høringsnotatet

Høringsinstanser

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.