Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Status: Høringen ble sendt ut 09.09.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB,09.09.2016

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 18. november nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. I dette notatet foreslår departementet endringer i forskriften slik at den også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

Les høringsbrevet her