Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Status: Høringssvar er gitt 30.10.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud,24.08.2020

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet.

Les høringsbrevet her

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud,30.10.2020

Les FFOs svar her