Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Status: Høringssvar er gitt 24.05.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg,04.04.2022

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Forslaget innebærer at private leverandører ikke lenger kan få godkjenning for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Videre innebærer endringene at godkjenningen til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten bortfaller fra tidspunktet for ikrafttredelse. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil fremdeles ha rett til å velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak.

Les høringsbrevet her

Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg,24.05.2022

Les FFOs svar her