Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Status: Høringssvar er gitt 15.02.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler,14.01.2022

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) og forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Les høringsbrevet her

Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler,15.02.2022

Les FFOs svar her