Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

ger i førerkortforskriften

Status: Høringen ble sendt ut 08.08.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til endringer i førerkortforskriften,08.08.2017

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort til offentlig høring.

Les høringsbrevet her