Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Status: Høringssvar er gitt 25.08.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet ber med dette om tilbakemelding på

  • Utkast til veileder til forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tilbakemeldingene bes gitt på vedlagte svarskjema innen 01. september 2014.

Bakgrunn
Direktoratet fikk i 2013 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Utkast til veileder er nå ferdig og sendes med dette ut på høring. Til orientering kan det opplyses at regjeringen har besluttet å utarbeide en opptrappingsplan på habiliterings- og rehabiliteringsområdet fra 2016. Utforming av opptrappingsplanen er under arbeid.

Det bes om tilbakemelding på innhold og ikke på struktur.
Den endelige veilederen skal lanseres i en webasert mal, jfr. Veileder for sykemeldere. I innledningen til veilederutkastet gis det en kort leserveiledning med tanke på at struktur og tekst til en viss grad er utformet med tanke på det web-baserte sluttproduktet.

Innspill
Innspill sendes via vedlagt skjema. Det må være helt konkrete forlag til endring av tekst under de ulike overskriftene. Skjema sendes direkte til Helsedirektoratet, ved Åse Jofrid Sørby (Ase.Jofrid.Sorby@helsedir.no). Se vedlagt svarskjema

Husk: innspill til FFO kan gis ut september
Vår kontaktperson: berit.larsen@ffo.no

Høringssvar - Ny veileder for habilitering og rehabilitering m.m.,25.08.2014

FFO har sendt inn et høringssvar til Helsedirektoratet. 

Direktoratet ba oss om å fylle ut et eget skjema. 

Vår høringssvar og kommentarer kan lastes ned og leses her.