Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Status: Høringen ble sendt ut 13.09.2019

Innspill på denne saken rettes til: berit.larsen@ffo.no
Innen: 30.10.2019

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov,13.09.2019

Kulturdepartementet legg med dette fram forslag til ei ny, heilskapleg språklov. Forslaget skal erstatte den gjeldande mållova og inneheld i tillegg framlegg til overordna føresegner med framlegg til ny rett om språk i Noreg.

Les høringsbrevet her