Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Status: Høringen ble sendt ut 09.06.2020

Innspill på denne saken rettes til: live.kroknes.berg@ffo.no
Innen: 18.09.2020

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5,09.06.2020

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Rettshjelpsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 12. oktober 2018 med mandat å foreta en bred gjennomgå av ordningen for fri rettshjelp.

Rettshjelpsutvalget leverte sin utredning 30. april 2020. De foreslår blant annet en ny lov om støtte til rettshjelp.

Les høringsbrevet her