Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Status: Høringen ble sendt ut 09.06.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5,09.06.2020

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Rettshjelpsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 12. oktober 2018 med mandat å foreta en bred gjennomgå av ordningen for fri rettshjelp.

Rettshjelpsutvalget leverte sin utredning 30. april 2020. De foreslår blant annet en ny lov om støtte til rettshjelp.

Les høringsbrevet her