Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Status: Høringen ble sendt ut 05.06.2020

Innspill på denne saken rettes til: cato.lie@ffo.no
Innen: 15.08.2020

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.),05.06.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. på alminnelig høring. Det er en gjennomgående trykkfeil i høringsbrevet og høringsnotatet. Endringen i matrikkelloven § 35 femte ledd skal gjelde § 34 femte ledd. (Oppdatert 5. mai 2020). Les høringsbrevet her