Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norge trenger en rehabiliteringsreform / Disse står bak kravet

Disse står bak kravet

Til sammen 20 brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering står bak kravet om en rehabiliteringsreform:

 

Afasiforbundet i Norge
Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Hjernerådet
Hovedorganisasjonen Virke, Virke Rehab
Indre Østfold kommune, seksjon for Behandling og mestring
Kreftforeningen
Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Landsforeningen for slagrammede
LHL Hjerneslag
Norges Handikapforbund
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, AiR
NHO Service og Handel, bransjen Helse og Velferd, rehabilitering
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Sykepleierforbund
Oslo kommune v/Helseetaten, Forsterket rehabilitering Aker
Pasient- og brukerombudet
Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unge funksjonshemmede

Tilbake til hovedsiden om kravet om rehabiliteringsreform