Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Våre innspill til statsbudsjettet - helse

Våre innspill til statsbudsjettet - helse

Vi har deltatt med fagpolitisk leder Berit Therese Larsen og rådgiver Arnfinn Aarnes i Helse- og omsorgskomiteen for å legge frem noen av våre synspunkter på statsbudsjettet innen helsefeltet.

Larsen la spesielt vekt på tre saker.

Først understreket hun at FFO mener lærings- og mestring bør bli en del av tilskuddsordningen til friskliv, læring og mestring. Bakgrunnen er at midlene i dag er kun innrettet mot friskliv, etter føring fra fylkesmannen.  

 - Vi ønsker at ordningen utvides til å også omfatte læring og mestring som er et viktig tilbud til pasienter i tillegg til medisinsk behandling, sier Berit Therese Larsen.

Hun mener midlene fint kan fordeles på mer positivt arbeid med utgangspunkt i det regjeringen selv skriver i statsbudsjettet: «Disse leve med-tilbudene er ikke et alternativ til, men bør komme i tillegg til de diagnosespesifikke opplæringstilbudene i spesialisthelsetjenesten," står det. 

Ønsker sterkere styring av BPA

Siden ordningen med BPA ble rettighetsfestet 1. januar 2015 har FFO fått mange tilbakemeldinger om at kommunene ikke følger opp lov og rundskrivet fra helseministeren på området. De mange mediesakene i de senere årene støtter opp om oppfatningen av at denne tjenesten ikke er god nok i alle kommuner. 

Nylig la UNI Research frem sin evaluering av rettighetsfestingen.

- Evalueringen synliggjør at det fortsatt er store ulikheter mellom kommunene, og at rettighetsfestingen ikke har ført til at mange flere kommuner tilbyr ordningen. Det er alvorlig. Rettighetsfestingen har ikke virket etter hensikten som var å gi en mer lik og forutsigbar ordning over hele landet, sier Larsen. 

Savner sterkere opptrappingsplan

Regjeringen har som varslet, oppfylt løftet sitt om å gi 100 millioner kroner mer til opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitierng i 2018. Vi mener fortsatt at opptrappingsplanen burde vært mer ambisiøs.

- For å sikre at de som trenger habilitering og rehabilitering får det, foreslår vi at det tas inn rutinemessig som en del av pasientforløp, sier Larsen til Helse- og omsorgskomiteen. 

Les hele vår merknad til Helse- og omsorgskomiteen her