Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Stem funksjonshemmede inn i arbeidslivet

Stem funksjonshemmede inn i arbeidslivet

I dag er det 85 000 personer med funksjonshemming og kronisk sykdom som banker på døra til arbeidslivet og ønsker seg inn.

Det er et faktum at personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom i mindre grad enn andre er i jobb. Helt ferske tall fra SSB viser at kun 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid mot 73 % i befolkningen generelt

- Dette er veldig lavt, og det er alvorlig når disse tallene har holdt seg stabile siden tidlig på 2000-tallet. Slik kan vi ikke ha det. Vi sløser med ressursene våre, og mange holdes utenfor, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

I dag er det mange arbeidsgivere som gjør en innsats og ansetter personer med funksjonshemming og kronisk sykdom, både i det offentlige og i det private. Men deres engasjement er ikke nok til å løfte alle når den koordinerte politiske innsatsen mangler.

- Vi ber derfor politikerne utarbeide en handlingsplan i samarbeid med partene og funksjonshemmedes organisasjoner for å få 10 000 flere funksjonshemmede i arbeid. En koordinert innsats med tydelig politisk føring kan bidra til å bryte barrierene og sørge for at flere som ønsker å bidra får muligheten, sier Lilly Ann Elvestad.

Å delta i yrkeslivet betyr mye for den enkelte. Å være med å bidra gir bedre helse, et sosialt nettverk, det gir mulighet til å få brukt evnene sine. Det er et gode for den enkelte og et gode for samfunnet. 

Nå er det valg. 85 000 utenfor arbeidslivet som ikke ønsker å være utenfor, de vil heller bidra til samfunnet og være en ressurs på en arbeidsplass nær deg. Elvestad sin oppfordring er klar: 

- Bruk stemmen din til å fronte det partiet DU har tro på kan gjøre en forskjell for dem som står utenfor arbeidslivet, det partiet som kan være med å skape et ikke-diskriminerende og likestilt arbeidsliv for funksjonshemmede og kronisk syke.  

Lurer du på hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv? Vi har spurt dem. Sjekk svarere deres her.