Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018

Torsdag 12. oktober ble statsbudsjettet for 2018 lagt frem. Vi kommenterer på sakene som er viktige for funksjonshemmede og kronisk syke. 

Høringer

FFO har flere merknader til statsbudsjettet 2018. I oktober og november er FFO på mange av Stortingets komitéhøringer for å gi innspill til statsbudsjettet.

Les - Forslag om kutt kom brått på organisasjonene - FFO på høring i Utdanning- og forskningskomité

Les FFO vil ha utvidet TT-ordning - FFO på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Les - Dette mener vi er svært uheldig - FFO på høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Les Ber komiteen endre bostøtten - FFO på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Les Våre innspill til statsbudsjettet - helse - FFO på høring i Helse- og omsorgskomiteen

FFO mener - oversikt over alle innsendte merknader til Stortinget fra FFO i forbindelse med statsbudsjettet.

Statsbudsjettet tematisert:

SKOLE

300 mill: Styrker tidlig innsats
I statsbudsjettet åpner regjeringen lommeboken for å styrke tidlig innsats i skolen for de yngste barna.
Les mer: Styrker tidlig innsats for de yngstemer

ARBEID

15 mill: VTA-plasser
- Vi er positive til økningen, men tror ikke den vil fylle behovet for tiltaksplasser, sier Lilly Ann Elvestad til NTB. Ekstra midler til VTA har vært et krav til årets statsbudsjett fra FFO.
Les mer: Regjeringen bevilger15 millioner til VTA 

15,3 mill: tilgang på hjelpemidler
Det har blitt varslet 15,3 millioner ekstra på statsbudsjettet for å gjøre det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å få tilgang på hjelpemidler. Det gjelder parykk, servicehund og lese- og sekretærhjelp
Les mer (Nettavisen)

Hjelpemidler
Det foreslås en utredning for å se på overføring til kommunene; Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil foreta en nærmere utredning og kommer tilbake med konkrete forslag til ansvarsoverføring, samt en vurdering av hvilke konkrete tiltak som er aktuelle. FFO er kritiske til dette.
Les mer: Regjeringen vil flytte hjelpemidler

100 mill: Styrke Individuell Jobbstøtte
Å styrke Individuell Jobbstøtte med 100 millioner og gjøre det til en varig ordning, vil trekke oss i retning av å få flere over i jobb.
Les mer (Nettavisen)

Eget utvalg skal få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb

Torsdag varsler arbeids- og sosialministerAnniken Hauglie (H) at regjeringen vil nedsette et utvalg som skal sikre at flere som står utenfor kommer i jobb.

Les mer: Vi vil være med!

HELSE

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Forslaget legger ikke opp til noen styrking av opptrappingsplanen. Overføringen til kommunene er som i fjor, 200 mill, og tilskuddsordningen reduseres fra 91 til 89 millioner

Habilitering og rehabilitering
Er en strykning på 300 mill. Lokalt i ramma til kommunene.

Lærings og mestringstjenestene
Helse- og omsorgsdepartementet åpner nå sin tilskuddsordning også for mestringstiltak, og sier at det er ønskelig at alle kommuner har tilbud om hjelp, ikke bare til å endre levevaner, men også å mestre livet med sykdom.

Tarmkreftscreening blir nasjonal ordning 

Ifølge statsbudsjettet vil regjeringen gjøre screening av tarmkreft gjøres til en nasjonal ordning. Det betyr at alle i Norge vil få tilbud om screening det året de fyller 55.

Les mer: Oppretter tilbud om tarmkreftscreening

SAMFERDSEL


Jernbane

Universell utforming og tilgjengelighet: De stasjonene som blir utsatt å gjøre universelt utformet, skal gjøres tilgjengelige.


ANNET

Helhetlig plan
Helhetlig plan er omtalt, men ikke med midler. «Barne- og likestillingsdepartementet vil utarbeide en strategiplan for betre samordning av politikken og betre gjennomføring av måla regjeringa har sett om likestilling av personar med nedsett funksjonsevne.»

Frivillige og ideelle organisasjoner
Regjeringen varsler at den vil se nærmere på reglene om beløpsgrenser for skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak for frivillige og ideelle organisasjoner.

Rammevilkår til organisasjoner
Følger prisstigningen, intet løft.

Voksenopplæring
Foreslår kutt på 22 millioner, og er en 13% reell nedgang.

Les mer

 

Bostøtte
Det foreslås ingen bedring av bostøtteordningen i statsbudsjettet. Midlertidig ordning videreføres. FFO er skuffet.
- Her hadde FFO forventet at regjeringen hadde kommet med en permanent løsning for uføre, sier fagpolitisk leder Berit Therese Larsen. Les mer

Følg med på vår Facebookside for flere oppdateringer. Følg oss også på Twitter for kommentarer på #statsbudsjett, og backstagebilder på vår Instagramkonto.

FFOs krav til statsbudsjettet
Foto: Stortinget