Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Stadig større paraply

Stadig større paraply

Årets representantskapsmøte bidro til flere organisasjoner under paraplyen - og flere innspill til fremtidens FFO. 

FFO la på seg denne helgen, og det var ikke bare fordi det ble servert julemat i lunsjbuffeeten.

Lørdag 26. november ble tre nye orgnaisasjoner innlemmet i FFO-paraplyen: Bipolarforeningen, Gynkreftforeningen og Debra Norge ble klappet inn i fellesskapet.
Bipolarforeningen ønsker å være mer synlig og tydeligere utad, og ønsker derfor være en del av FFO-paraplyen.
– Det er viktig for oss å fremme samfunnspolitiske saker for å sikre bedre helsevern for pasienter og pårørende, sa Tonje Fjeldstad Smith da hun introduserte organisasjonen.
Pasientorganisasjon for gynekologisk kreftrammede ble presentert av leder Jeanette Hoel.
– Organisasjoner har en begrenset økonomi, og begrensede midler til brukersøttte. Vi jobber for å øke tilskuddet til likepersonstjenesten, sa hun.

Debra Norge ble presentert av Judith Kristin Asche. De er en ung organisasjon som jobber for bedre vilkår for personer med medfødte, arvelige og sjeldne hudsykdommer.

Snakke sammen for å forstå hverandre 

Fremtidens paraply sto også på agendaen for møtet i dag. Morten Buan innleder om hva som er gjort i OU-prosjektet så langt.

Tone Granaas fra Norsk Revmatikerforbund snakker om hvilke begrensninger og muligheter de mener ligger i fremtidens FFO:

– Vi ser at det er mange som tjener på samarbeidet med FFO i organisasjonenen vår. For eksempel bringer kontorfellesskap mye godt med seg, sier hun.  

Fra en av de minste organisasjonene forteller Hedevig Stang Castberg om hva de ønsker av et fremtidig FFO:

– Vi ønsker et FFO som kan favne og samle både små og store organisasjoner. Alle har behov for fellesskap. Skal vi forstå hverandre må vi kommunisere med hverandre, sier hun. 

Nytt politisk notat fra FFO

– Det er godt å bli minnet på hvor mange vi er som jobber sammen i felleskap for deltakelse for funksjonshemmede, sa Berit T. Larsen da hun gikk på talerstolen foran representantskapet der 48 medlemsorgnaisasjoner og 17 fylkeslag var til stede.

Larsen la frem det politiske notatet om universell utforming som FFO lanserte tidligere samme uke. FFO legger frem et mer ambisiøst mål for når Norge skal være universelt utformet.

FFO mener 2035 er realistisk. Vi mener også at det innen 2025 er mulig å ha skapt et tilgjengelig samfunn.

FFO Hedmark ved Oddvar Thorvaldsen følger opp og oppfordrer alle til å gå TEK17 i sømmene og jobbe for å få reversert en del av de endrinene som er foreslått.

Hjelpemiddelordning under lupen

Lars Ødegaård sitter i regjerings ekspertutvalg som ser på organiseringen av hjelpemiddelordningen. Deres anbefaling legges frem 17. januar 2017.  

– Norsk økonomi er ved et vendepunkt. For oss betyr det en mer defensiv kamp om å forsvare det vi allerede har vunnet.

Han sier at dagens situasjon med skiftende tider må sees i sammenheng med fremtidens hjelpemiddelbehov:
– Politikere må se feltet som en investering og ikke en medisinsk utgiftspost. Tiden er inne for å satse mer, ikke mindre, sier han.

 

PP-presentasjoner fra dagen kan du laste ned her:

Lars Rovik Ødegård Utfordringer og muligheter for fremtidens hjelpemiddelpolitikk 

Morten Buan - leder for styringsgruppa for FFOs organisasjonsutviklingsprosjekt  Hva har vi funnet ut og hvilke dilemmaer står vi overfor?

Tone Granaas, Norsk Revmatikerforbund  FFOs muligheter og begrensninger - sett fra en organisasjons ståsted

Lilly Ann Elvestad, FFOs generalsekretær Fremtidens FFO                            

 

Se bilder fra Representantskapsmøtet