Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Regjeringen bevilger 15 millioner til VTA

Regjeringen bevilger 15 millioner til VTA

Budsjettlekkasje: - Vi er positive til økningen, men tror ikke dette fyller behovet for tiltaksplasser, sier Lilly Ann Elvestad til NTB. 

Regjeringen varsler nå via NTB at de vil sette av 15 friske millioner på statsbudsjettet for 2018. Midlene skal gå til å opprette 125 nye varig tilrettelagte arbeidplasser i kommunene. 

FFO er positive til bevilningen, men også bekymret for organiseringen. 

- Vi mener at dagens VTA-ordningen fungerer godt som et statlig arbeidsmarkedstiltak. Derfor er det viktig for oss at midlene som bevilges, styrker dagens organisering av tilbudet, sier Elvestad (bildet).  

Regjeringen vil også omdisponere 11 millioner til en treåring forsøksordning der kommunene selv håndterer tiltaksplassene.

- Regjeringen ønsker at kommunene skal ta fullt ansvar for ordningen. Det er vi imot. Dagens organisering der staten og NAV har ansvaret for denne gruppen arbeidstakere i samarbeid med kommunene, er god. Derfor mener vi det er unødvendig å bruke midler på en forsøksordning.

VTA er et arbeidstilbud til personer som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging for å være i arbeid. Det betyr mye for den enkelte å ha en jobb å gå til, både helsemessig og sosialt. FFO har i mange år etterspurt en styrking av ordningen for å gi flere et jobbtilbud.

Ifølge den offentlige uredningen På lik linje (2016) har det siden regjeringsskiftet vært en økning på 500 plasser. I 2017 er det 9 700 slike plasser og i løpet av 2018 skal tallet opp i 9825. 

- Økningen som kommer i 2018 dekker fortsatt ikke behovet, men det er helt klart et steg i riktig retning, sier Elvestad.