Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Nye initiativ: barn skal ikke bo på sykehjem

Nye initiativ: barn skal ikke bo på sykehjem

- Takk til SV og KRF for å ta opp i Stortinget at barn ikke skal bo på sykehjem, skriver FFOs fagpolitiske leder Berit Therese Larsen på Twitter, og takker også hele Helse- og omsorgskomiteen for å støtte dette enstemmig.

Målsettingen om å få unge ut av sykehjem har stått ved lag i over to tiår, uten at målsettingen er nådd. Komiteen mener derfor det er nødvendig at regjeringen vurderer egnede tiltak som effektivt kan forhindre at yngre må bo på sykehjem, og i særdeleshet barn, står det i komiteens innstilling, som blir behandlet i Stortinget 27. februar.

Fireåring tvunget til å bo på sykehjem

Senest i november ble vi gjennom media kjent med fire år gamle Olvard, sterkt pleietrengende og i utgangspunktet tvunget til å bo på sykehjem i strid med foreldrenes ønske. Foreldrene ville overta arbeidsgiveransvaret for sønnen, mot rådmannens anbefaling. Den historien endte godt, og et enstemmig kommunestyre sørget for at Olvard kunne bo hjemme. Les sak på nrk.no

I ettertid har det blitt fremmet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (Krf) og Nicholas Wilkinson (SV) om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem.

Barnets beste

En samlet helse- og omsorgskomite støtter forslaget om at barn ikke skal bo på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste, og fremmer for Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag for å sikre at kommuner ikke kan plassere barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.

3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksis med barn som tvangsplasseres på sykehjem, skal opphøre.

Les hele innstillingen på stortinget.no

Følg Berit Therese Larsen på Twitter

Følg FFO på Twitter