Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ny rapport: erfaringer med BPA

Ny rapport: erfaringer med BPA

En hjelpende hånd

- Min kommune sier at det ikke er noe menneskerett å reise på ferie.
Dette er en av flere erfaringer som kommer frem i FFOs BPA-rapport, basert på innspill samlet inn på vårt erfaringsseminar med brukerorganisasjoner, og statistikk fra FFOs rettighetssenter.

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Etter at ordningen ble lovfestet som en individuell rettighet, ble det satt i verk en følgeevaluering ledet av Rokkan-senteret høsten 2015. Prosjektet skulle undersøke om brukernes behov ble møtt med rettighetsfestingen.


Flere aktører har utarbeidet egne skyggerapporter som ledd følgeevalueringen, blant annet ULOBA, Norges Handikapforbund og Kommunenes Sentralforbund. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) rapport er utarbeidet med støtte fra Extrastiftelsen.

Les rapporten "Rettighetsfesting av BPA - erfaringer fra FFOs brukerorganisasjoner" her