Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ny fagpolitisk leder og ny valgkampmedarbeider

Ny fagpolitisk leder og ny valgkampmedarbeider

FFO starter det nye året med et nytt ansikt i sekretariatet - og en gammel kjenning i ny posisjon. 

Berit Therese Larsen (til høyre) er fra 1. januar ansatt som fagpolitisk leder i FFO. I mars i år har hun jobbet 17 år i FFO. Hun har jobbet i hovedsak innen universell utforming og helse- og omsorgssaker. 

– Jeg trives veldig godt med arbeidsoppgavene og med arbeidsmiljøet, og er engasjert i FFOs samfunnsoppdrag. Det interessepolitiske arbeidet er det viktigste FFO gjør, det er hele grunnlaget for FFOs eksistens. Vi står jo sammen for å bli mer slagkraftige og få mer innflytelse politisk sier Larsen. 

Vi jobber fortsatt samlet for å være sterke og tydelige, og målet med det pågående OU-prosjektet er jo nettopp det. Det er viktige mål også for meg som leder av den politiske avdelingen i FFO. Jeg ser frem til dette arbeidet, og til å samarbeidet med FFOs organisasjoner og fylkeslag om dette. 

Larsen mener 2017 blir et ekstra spennende år siden det er valgår.

– Jeg gleder meg spesielt til å jobbe med å synliggjøre FFO i valgkampen, sier hun.

Ny valgkampmedarbeider

I forbindelse med valget skal Berit jobbe tett opp mot FFOs nyansatte valgkampmedarbeider, Suzy Haugan. Haugan er fra Tønsberg, er 38 år gammel og har en bred bakgrunn fra både organisasjonsarbeid og valgkamparbeid.  

– I stillingen som valgkampmedarbeider for FFO vil jeg få bruk for all min kompetanse, og jeg gleder meg til å jobbe for å sette FFO og medlemsorganisasjonenes hjertesaker på kartet i valgkampen, sier Haugan.

Tidligere har Haugan vært fem år i Norges Musikkorps Forbund – korpsenes interesseorganisasjon. Her jobbet hun som informasjonskonsulent og produsent. Videre har hun jobbet fem år i reklamebyrå med utforming av ideer og kampanjer for trykt materiell, web og sosiale medier. 

Haugan har også jobbet med valgkamp i både lokal-, fylkes-, og stortingsvalg i en politisk organisasjon, og har hatt de fleste oppgaver i denne sammenhengen, også som valgkampsjef lokalt.

– Jeg er en samfunnsengasjert person med godt humør og positiv innstilling. Dessuten syns jeg valgkamp er kjempeartig! Jeg syns det er veldig givende å få jobbe i den dyktige og engasjerte FFO-familien med viktige saker for funksjonshemmede, sier Haugan. 

Haugan oppfordrer alle til å følge FFO på sosiale medier og melde seg på nyhetsbrev for mer informasjon om valgkamparbeidet.  

Til venstre: Suzy Haugan er ansatt i FFO i forbindelse med valget, og skal jobbe frem til 1. november 2017. Berit Therese Larsen til høyre er FFOs nye fagpolitiske leder.