Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Må Troy (3) bo på institusjon?

Må Troy (3) bo på institusjon?

De siste dagene har saken om Troy og familien fått mye oppmerksomhet i media. 

Bodø kommune har tilbydd familien til Troy plass på institusjon. Dette til tross for at moren ønsker å beholde familien samlet under ett tak. Problemet er bare at boligen hennes ikke er tilpasset for at de nødvendige BPA-tjenestene kan leveres

Må Troy (3) flytte fra familien sin? 

Det er positivt at NRK Nordland og NRK har satt fokus på denne utfordringen. Ikke bare for den familien det gjelder, men vi får også belyst at det å ha rett, men ikke få rett, er en virkelighet som gjelder for svært mange familier med funksjonshemmede barn.

På lik linje (2016)  og CRPD - Alternativ rapport til FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Traumatisk å bli flyttet på institusjon
FFO mener at å tilby en insitusjonsplass for Troy er et grovt overtramp av kommunen.

Det er sterkt traumatiserende for en 3-åring å bli flyttet på institusjon, sier Lilly Ann Elvestad til NRK 21-Nyhetene 

Vi har fått sterke signaler fra kommunaldirektøren om at saken til Troy vil snu, og at han likevel får bo hjemme.

– Det å plassere barn på institusjon når foreldrene egentlig vil at barnet skal vokse opp hjemme, er en holdning som tilhører 1950-tallet, sier FFO til NRK.

Stor variasjon mellom kommuner

FFO ser at det er flere familier ikke får den hjelpen de har krav på, og barn blir plassert i bolig mot familiens vilje. FFO kjenner til at det er stor variasjon mellom kommunene og i svært mange tilfeller får ikke familiene det de har krav på.

Tilfeldig om funksjonshemmede barn får den hjelpen de har krav på

FFO mener det mangler god nok overvåkning av kommunenes saksbehandling.

– Lovverket er svært tydelig, men problemet er at ingen overvåker at kommunene gjør det de skal. FFO etterlyser en bedre kontrollmekanisme som gjør at denne saksbehandlingen fortsatt kan foregå i kommunene, på en måte som er tilfredsstillende.

FrPs Kari Kjonnås Kjos er rystet over saksbehandlingen, og sier at hun mottar svært mange henvendelser om ulik praksis blant kommunene. Kjos ønsker å frata kommunene ansvaret for denne typen saksbehandling

FrP: – Kommunene bør fratas ansvaret med å sikre funksjonshemmede barn hjelp

Forslaget til Kjos blir kritisert av SVs Karin Andersen.

På den ene siden mener FrP at kommunene ikke er skikket til å vurdere hvilke hjelpetiltak som skal settes inn, mens de på den andre siden vil gi nettopp kommunene mer ansvar til å fordele hjelpemidler til funksjonshemmede? Det henger ikke på greip, mener Andersen.

SV om FrP-forslag: – Henger ikke på greip

Kilde: NRK

Foto: Privat