Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Kutt i voksenopplæringa

Kutt i voksenopplæringa

Regjeringen foreslår å kutte nærmere 20 prosent i voksenopplæringen i studieforbunda. Det rammer studieforbundet Funkis hardt.

I 2001 var bevilgningen 213 mill. kroner. I 2015 foreslås den til 162 mill. kroner.

- Kuttet som regjeringen foreslår er dramatisk for aktiviteten i studieforbundene, sier rådgiver i FFO, Asta Tale Strand.

I budsjettet presenteres det tall som viser at aktiviteten samla sett har økt i studieforbundene de siste tre årene, noe som straffes med nedskjæringer.

- For studieforbundet Funkis har vi tall som viser at det har vært en jevn økning helt fra 2001 og fram til nå. Tallene fra 2013 viser at det er gjennomført 6 206 kurs med til sammen 126 886 timer og 56 762 deltakere. Dette er godt over en dobling av aktiviteten på de 12 årene, sier Strand.

Fører til nedgang i aktivitet

Regjeringa har foreslått et kutt på voksenopplæringen i studieforbunda på 34 mill. kroner nominelt, og ut fra en forventa prisstigning utgjør dette reelt 40 mill. kroner.

Studieforbundet Funkis anslår at dette betyr redusert kursstøtte på 5 mill. kroner. De anslår også at dette utgjør støtte til mer enn 2000 lokale kurs. Timetilskuddet er fra før redusert som en konsekvens av at aktiviteten er økt mer enn den offentlige støtten.

- Når tilskuddet går dramatisk ned er det stor grunn til å frykte at mange av disse kursene vil forsvinne. Det er den lokale aktiviteten som blir skadelidende, sier Strand.

Mestring i hverdagen

Kurs i funksjonshemmedes organisasjoner er både diagnose- og aktivitetsrelaterte. Funksjonshemmede og kronisk syke trenger tilpasset trening for å mestre dagligliv, redusere følger av diagnosen og bedre helsetilstanden generelt. For mange som lever med en funksjonshemning eller kronisk sykdom er møteplassen studievirksomheten representerer viktig for å ha en sosial arena i en ny livssituasjon. Studievirksomheten er også viktig for å komme ut av isolasjonen, mot mer aktiv deltakelse både i dagligliv og i samfunnet.

- Når mange av FFOs medlemsorganisasjoner har etablert møteplasser innenfor rammene av et studietiltak, skyldes det et reelt behov, avslutter Åsta Tale Strand.

 (Foto: Colourbox)