Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ikke ideelt, men akseptabelt

Ikke ideelt, men akseptabelt

- Ny forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) er akseptabel, men ikke ideell. Likevel gleder vi oss over at regjeringen opprettholder krav som er helt avgjørende for at vi skal få tilgjengelige boliger, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram nye regler til plan- og bygningsloven som vil gjelde fra nyttår, og som berører graden av tilgjengelighet til nye boliger.

- Ideelt sett skulle vi gjerne beholdt dagens regelverk. Med dette unntaket vil ikke veksten av tilgjengelige boliger øke like fort. Det er synd, og er et tilbakesteg. Men av alternativene som vi ble forelagt i høringsnotatet, synes vi at regjeringen har kommet fram til en akseptabel løsning, sier Arum.

For små leiligheter innføres et unntak for tilgjengelighetskrav på halvparten av leilighetene på ett eller to rom på 50 kvadratmeter eller mindre. Et forslag som ble sendt på høring om en generell reduksjon i kravet til snusirkel blir ikke gjennomført.

- Vant den viktigste kampen

- Den viktigste kampen i denne saken sett fra vår side var å beholde snusirkelen på 150 cm – og det klarte vi, sier Liv Arum.

Alternativet var å redusere snusirkelen ned til 140 cm, og flere aktører talte for å redusere den helt ned til 130 cm.

Begrepet tilgjengelighet betyr at det skal være plass nok på et bad, i en gang, på et soverom til at en person med behov for hjelpemidler skal kunne bo og bevege seg i sitt eget hjem. Det skal også sikre at familier med barn, eldre og andre skal kunne ha nok plass til å leve sitt liv.

Brattere atkomst

I dag er det kun 10 prosent av boligmassen som er tilgjengelig. Det nye regelverket legger opp til at 50 prosent av boliger under 50 kvadratmeter kan unntas krav om tilgjengelighet. FFO ba i sitt høringssvar at minstestørrelsen burde settes til 35 kvadratmeter.

Det er dessuten enkelte krav i det nye regelverket som tas bort; blant annet krav til automatisk åpning av dører og at stigningsforhold på atkomstvei og ramper reduseres fra 1:20 til 1:15, som betyr at ramper og atkomstveier vil bli brattere.

- Dette er uheldig - ikke bare for funksjonshemmede, men også eldre, sier Arum.

- Kommunene må stille krav

Til tross for en del innstramminger og bortfall av krav, håper FFO at kommunene vil bidra til at særlig uteområder blir universelt utformet.

- Det er viktig at kommunene lytter til organisasjonene og at de stiller strenge krav til uteområder i boligprosjekter. De må tenke langsiktig og legge til rette for at mennesker kan bo i boligene sine gjennom ulike livsfaser.

Les FFOs høringsuttalelse her.
Her finner omtale av de nye reglene til plan- og bygningsloven.
Les ny forskrift til plan-og bygningsloven.