Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hvorfor endre en ordning som virkelig funker?

Hvorfor endre en ordning som virkelig funker?

Illustrasjon som viser ordet Hjelpemidler

Regjeringen vil gi kommunene mer hjelpemiddelansvar. Vårt ønske til regjeringen er at ansvaret for hjelpemidler beholdes i Folketrygden.  

«Rullestolen er bena mine» er et vanlig utsagn. Og slik er det for mange . Hjelpemidlene er helt nødvendige for at personer med nedsatt funksjosevne og kronisk syke kan leve aktive liv. Regjeringen varslet i statsbusjettet at de vil gi kommunene finansieringsansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. 

Det sies at Norge har verdens beste hjelpemiddelordning. Vi har gode hjelpemiddelsentraler og hjelpemidlene blir finansiert via den statlige folketrygden. Alle skal få dekket sine behov, uavhengig av hvor i landet de bor.

Norske kommuner er dyktige på mye, men de er også forskjellige. Vi kan ikke risikere at tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av kommunebudsjettet eller av hva slags kompetanse som finnes lokalt.

De siste årene har vi sett flere endringer i hjelpemiddelformidlingen. Noen hjelpemidler er allerede tatt ut av folketrygden. Brukerne fortviler og mange får ikke lenger de hjelpemidlene de trenger. Det hjelper ikke å ha rett, hvis hverdagen blir en kamp for å få rettighetene oppfylt.

Det å flytte hjelpemiddelansvaret kan fort bli en tapssituasjon også for kommunene som skal sørge for sine innbyggere. Fagfolk mener dette kan føre til at mange får større hjelpebehov og blir mer isolert. En høringsrunde før sommeren viste også at de fleste kommuner faktisk ikke ønsker ansvaret.

Vil du vite mer? Les vårt politiske notat her: Hjelpemiddelordningen er truet