Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp

Vi har spurt partiene på Stortinget om hvordan de vil støtte funksjonshemmede- og kronisk syke sine frihetskamper. Svarene deres finner du her. 

Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud: Regjeringen presenterte i fjor sin handlingsplan for universell utforming. Den mangler, ifølge organisasjonene, både retning og forpliktelse. Les mer

Fremskrittspartiet (FrP), Kari Kjønaas Kjos: Mitt syn på frihetskampen for funksjonshemmede har i hovedsak gått igjennom to hovedlinjer. Retten til medbestemmelse og valgfrihet, og retten til Brukerstyrt personlig assistent (BPA). Les mer

Høyre (H), Bente Stein Mathisen: ønsker et samfunn med muligheter for alle. Alle skal oppleve gleden av å høre til, være en del av «flokken» og bruke sine evner ut fra sine forutsetninger. Les mer

Kristelig Folkeparti (KrF), Olaug Bollestad vil ha et samfunn med plass til alle, der alle i størst mulig grad kan leve frie og selvstendige liv. Les mer

Miljøpartiet de grønne (MDG), Une Aina Bastholm vil ha et arbeidsliv uten diskriminering. Tilgangen til jobb skal være basert på kompetanse, og ikke på kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet. Les mer

Senterpartiet (Sp), Sigbjørn Gjelsvik: Det viktigste steget vi kan ta i retning av samme frihet for personer med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer som for andre, er å åpne opp arbeidslivet for alle som kan jobbe, helt eller delvis, mye eller lite. Les mer

Sosialistisk Venstresparti (SV) Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski: SVs prosjekt er frihet, deltakelse og rett til å leve vanlige liv. Vi vil ha krav til gode boliger for alle, at målet om arbeid for alle skal gjelde ALLE og at samfunnet skal ha et felles mål om universell utforming igjen. Les mer

Venstre (V) Ketil Kjenseth: For Venstre slutter den enkeltes frihet der andres frihet begrenses. Venstre ønsker et samfunn som gir reell frihet for alle, og som legger grunnlaget for at alle mennesker uansett utgangspunkt skal leve et rikt og verdig liv. Les mer