Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: Vensre - Trine Skei Grande

Vi må jobbe forskjellig i møte med mennesker som er ulike. 

Vi mennesker har en tendens til å være problembaserte når vi håndterer forskjellighet, men det burde heller vært slik at læreren reagerer med forventning når det dukker opp elever med spesielle behov: «Jeg har fått en døv elev. Så bra! Da må jeg lære tegnspråk, og attpåtil kan jeg få økt lønn.» Dette er bakgrunnen for at Venstre har foreslått at lærerne enklere skal kunne spesialisere seg for å møte ulike utfordringer, funksjonsnedsettelser og sykdommer blant elevene, og at mer utdanning skal lønne seg, også for lærere. Blant annet må vi styrke mulighetene for videreutdanning i spesialpedagogikk. Ikke fordi vi skal ha flere vedtak om spesialundervisning utenfor klasserommet, men fordi vi må ha flere lærere som har kompetanse, tid og trygghet til å håndtere sterk forskjellighet også inne i klasserommet.

Over halvparten av dem som gir spesialundervisning har ingen formell spesialpedagogisk kompetanse. Mange av disse er helt ufaglærte assistenter. Dette er en del av et større bilde der altfor mye av undervisningen i grunnskolen, også den ordinære, gis av ufaglærte. Dette må vi jobbe for å endre på mange områder: Elever må ha rett til en kvalifisert lærer. Elever med spesialundervisning må ha rett til opplæring av fagperson. Vi må fortsette satsingen på andre yrkesgrupper i skolen, som skolehelsepersonale og psykologer.

Se hele Venstres stortingsprogram 2017-2021

Foto: Venstre