Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: Senterpartiet: Per Olaf Lundteigen

Alle elever, uansett funksjonsevne, har rett til å gå på sin nærskole. 

Det er skolens og skoleeiers ansvar å tilrettelegge undervisningen slik at alle elever kan få ivaretatt sine behov innenfor rammen av klassen. Veksten i bruk av spesialundervisning der eleven tas ut av klassen, eller flyttes til andre skoler på tvers av eget ønske, er ikke akseptabelt. Senterpartiet vil fortsette å jobbe for  at alle skoler i tilfredsstiller kravene om universell utforming slik at de er fysisk tilgjengelige for alle elever. Senterpartiet vil bedre tilgangen på tilpassede læremidler slik at disse kommer til riktig tid og i ønsket format, tilpasset den enkelte elevs læringsbehov. Elevkurs og kurs av lærere er også nødvendig for å få til en bedre tilpasset undervisning og inkludering av funksjonshemmede elever.

For kronisk syke elver er det ofte en utfordring at en har hyppige og/eller lengre perioder med fravær, og det kan være utfordrende å holde kontakten med medelever og følge progresjonen i undervisningen. For denne gruppen elever bør skolene ta i bruk digitale læremidler og løsninger, samt velferdsteknologi, som gjør det mulig for eleven å følge undervisningen og delta sosialt, samtidig som personvern og datasikkerhet ivaretas.

Se Senterpartiets partiprogram 2017 - 2021 her.