Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: MDG - Une Aina Bastholm

MDG vil ha en inkluderende skole for elever med funksjonshemming og kronisk sykdom.

Livsmestring i skolen er sammen med oppvekstkår og gode helsetjenester er vårt viktigste grep mot utenforskap. Skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet og den grunnleggende kompetansen, holdninger og verdier den enkelte og samfunnet trenger. Dette må være forankret i et helhetlig menneskesyn, og ivareta mangfoldet av elever.

Funksjonsevne skal ikke begrense noens deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Skolen skal være et godt sted å være og å lære for alle. Vi vil ta utgangspunkt i barn iboende evner og vilje til utvikling, og sikre nok lærere med god tilgang på videreutdanning, støtte fra ledelse og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse.

I alternativt statsbudsjett for 2017 satte vi av 300 millioner kroner til å øke antall lærere i skolen og innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer for å sikre tilpasset opplæring etter den enkeltes behov. Reduserte krav til testing og rapportering gir lærerne mer tid til den enkelte elev, avgjørende for læringsutbyttet. Tidlig innsats, styrket skole-hjem- samarbeid og spesialundervisning på 1.-4. trinn gjennom økte ressurser til skoler og PPT vil gi mye bedre samarbeid. Dette samt flere og bedre lærere gjør undervisning og spesialundervisning innen fellesskapet mulig.

Uteområder, alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke dem vil bidra til å øke samhandlingen mellom elevene. Vi økte også rammetilskudd til kommunene med 163 millioner kroner i alternativt statsbudsjett for 2017, for å ansette flere helsesøstre og styrke læreres kompetanse i å møte barn og unge med psykiske lidelser.

Se MDGs stortingsprogram for 2017 - 2021