Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: KrF - Geir Jørgen Bekkevold

For KrF er det grunnleggende viktig at vi lager et samfunn som er inkluderende og der det er plass til alle, uavhengig av funksjonshemminger, sykdom osv. 

Vi mener at universell utforming er bra for alle og nødvendig for mange. Mange av dagens skoler og andre offentlige bygg er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. KrF mener derfor at det bør forskriftsfestes en frist for tilpasning av alle grunnskoler til «universell utforming»-standard, og sikres finansiering av dette. Det vil måtte gå over en del tid, for det er et betydelig økonomisk løft, men vi mener at vi må begynne arbeidet med dette nå.

Spesialundervisning skal gis av kompetente lærere og ikke av ufaglærte assistenter. Assistenter kan bidra til praktisk tilrettelegging og støtte i skolehverdagen. KrF tror det er mulig å redusere bruken av spesialundervisning gjennom at vi får flere lærere i skolen fra tidlig i skoleløpet som har tid og kapasitet til å følge opp den enkelte eleven på en bedre måte. Vi vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. trinn.

KrF vil at lydbøker i grunnopplæringen og høyere utdanning skal være tilgjengelig i digitalt format ved semesterstart, og at gebyret på lydbøker opphører. Vi vil innføre insentiver for skoler som tilknytter seg prosjektet «Dysleksivennlig skole». KrF vil også innføre tegnspråk/tegn-til-tale som valgfag i ungdoms- og videregående skole.

Se KrFs stortingsprogram i perioden 2017 - 2021