Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: Rødt - Hannah Berg

Alle har rett til integrering i normalskolen med utgangspunkt i sitt eget funksjonsnivå og sine utviklingsbehov.

Dette oppnås best ved at klassene blir mindre og lærerne blir flere, samtidig som skolen må ta i bruk flere yrkesgrupper, slik som miljøarbeidere, spesialpedagoger og helsepersonell.  Skolene må også sikres midler slik at skolebyggene oppfyller krav til universell utforming. Det må skje en oppgradering av eksisterende skoler slik at behovene til elever og ansatte med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt. 

Elever med særskilte behov må få sikret sin rett til hjelp gjennom øremerkede midler, samt få hjelp til å finne strategier for a takle skolehverdagen. Det finnes ikke en metode som passer alle, derfor må skole, foresatte og elev samarbeide for å finne ut hva som passer best for den enkelte elev. Tilpasset læremateriell må være tilgjengelig for eleven fra første skoledag, men det jobbes for at verktøy i skolen skal være brukervennlig for alle. For eksempel bør det tas i bruk nettsider og programmer som har høy kontrast og andre funksjoner i undervisningen, så alle elever bruker de samme verktøyene og det ikke blir slik at elever med spesielle behov alltid må bruke andre programmer enn resten av klassen. Elever med funksjonshemninger og kronisk sykdom må få bedre definisjonsmakt over eget hjelpebehov. Det er ikke akseptabelt at elever tas ut av klassen fordi skolen ikke har nok ressurser til å tilby en bedre læresituasjon.

Et godt klassemiljø og muligheten til å delta i det sosiale i skolen er grunnleggende. Alle elever skal ha tilknytning til et klassemiljø og det er viktig at skolegård, aktivitetsdager, klasseturer og annet er tilrettelagt slik at alle kan delta, fordi skolen handler om mer enn kun det faglige.