Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole / Følger av Covid-19

Dette sier partiene: FrP - Lill Harriet Sandaune

Inkludering må gjelde for alle. Undervisningen bør så langt som mulig bli lagt opp slik at man fortsatt kan være en del av klassen/gruppa og ikke blir sittende alene. Her har vi nå fått innført krav om universell utforming av IKT i utdanningen. Digitale læremidler i skolen blir tilgjengelige for alle skoleelever og studenter, uavhengig av funksjonsevne. Frp vil følge opp tett for å påse at lærestedene følger kravene. 

Kompetansen til lærerne er viktig for å kunne tilpasse nivået til hver enkelt elev best mulig. Lærerstudenter skal ha mulighet til å velge pedagogikk og spesialpedagogikk som del av sin master.

Frp vil også følge opp Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging som ble nedsatt i mars i år. Gruppen består av fagpersoner innen barnehage og skole i Danmark, Sverige og Norge – og ledes av professor Thomas Nordahl.

Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak får et godt pedagogisk tilbud og opplever økt inkludering i barnehage og skole.

Fremskrittspartiet er opptatt av at alle elever skal ha det godt på skolen. Arbeidet mot mobbing har derfor vært en av våre fremste hjertesaker i mange år. I regjering har vi blant annet vedtatt å innføre et mobbeombud i alle fylker. Samtidig har Frp i regjering sørget for at skoler som ikke følger opp arbeidet mot mobbingen kan bli bøtelagt. 

Fremskrittspartiet er opptatt av at alle elever skal få tilpasset undervisning. Frp vil innføre krav om at skolene på barnetrinnet skal ha tilstrekkelige ressurser til å gi alle elever den tilpassede undervisningen de har krav på. Frp vil prioritere midler til skolen. 

Se FrPs stortingsprogram for 2017 - 2021