Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole

Hvordan partiene vil jobbe for en inkluderende skole

Vi har spurt partiene om hvordan de vil jobbe for å skape en mer inkluderende skole. Svarene deres finner du her. 

Arbeiderpartiet (Ap), Christian Tynning Bjørnø: Vårt løfte om 3000 flere lærere, bemanningsnorm for skolehelsetjeneste, om spesialteam og flere spesialpedagoger, er viktig også for elever med behov for særlig tilrettelegging. 

Fremskrittspartiet (FrP),  Lill Harriet Sandaune: Undervisningen bør så langt som mulig bli lagt opp slik at man fortsatt kan være en del av klassen/gruppa og ikke blir sittende alene.

Høyre (H), Tina Bru: Kunnskapspolitikk er en av Høyres viktigste satsinger. Vi vil skape en skole som gir muligheter for alle og hvor elevene lærer mer. 

Kristelig Folkeparti (KrF), Geir Jørgen Bekkevold: For KrF er det grunnleggende viktig at vi lager et samfunn som er inkluderende og der det er plass til alle, uavhengig av funksjonshemminger, sykdom osv. 

Miljøpartiet de grønne (MDG), Une Aina Bastholm: MDG vil ha en inkluderende skole for elever med funksjonshemming og kronisk sykdom.

Senterpartiet (SP), Per Olaf Lundteigen: Alle elever, uansett funksjonsevne, har rett til å gå på sin nærskole. 

Sosialistisk Venstreparti (SV), Audun Lysbakken: SV er opptatt av å styrke den inkluderende fellesskolen, og legge til rette for at alle barn får den opplæringen de har behov for innenfor rammen av fellesskapet.  

Venstre (V), Trine Skei Grande: Vi må jobbe forskjellig i møte med mennesker som er ulike. 

Øvrige partier: 

Rødt (R), Hannah Berg: Alle har rett til integrering i normalskolen med utgangspunkt i sitt eget funksjonsnivå og sine utviklingsbehov.

Alliansen, Tove Fagerli:  Vi lever i en tid hvor det meste i samfunnet har sin verdi i form av kroner og øre, inkludert menneskers bidrag til samfunnet. 

Kystpartiet, Wenche I. Sola: Kystpartiet meinar at det er viktig å ha ein inkluderande skule som også tek omsyn til, og som legg til rette for undervisning for elevar med funksjons- hemming og kroniske sjukdomar.