Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan Senterpartiet vil skape et mer inkluderende arbeidsliv

Senterpartiet vil fortsette å prioritere statlig lønnstilskudd til arbeidsgiver og tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og som ikke mottar full uføretrygd.

Vi har vil også prioritere flere plasser i VTA-ordningen. Senterpartiet mener videre det er avgjørende at den enkelte kommune har ressurser til å drive arbeidsmarkedsarbeid gjennom de lokale NAV-kontorene. NAV må organiseres på en bedre måte ved at mer midler tilføres førstelinja som best kan prioritere og forvalte disse midlene mest fornuftig. Det er det enkelte NAV-kontor i den enkelte kommune som kjenner sitt lokalsamfunn og innbyggerne der best. Avgjørende er blant annet at mer ansvar overlates til myndige personer i NAVs førstelinje. 

Senterpartiet arbeider for et arbeidsliv med ordnede forhold og plass til alle med hel eller delvis arbeidsevne. Senterpartiet vil at IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. Videre vil vi utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år.

Se Senterpartiets partiprogram 2017 - 2021 her