Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan Miljøpartiet de Grønne vil skape et mer inkluderende arbeidsliv

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vil at ingen står utenfor, men at alle får delta i samfunnet. Det er likestilling. 

Dette, samt frihet, ansvar og mangfold er forutsetninger for et inkluderende fellesskap som respekterer andre mennesker og livsgrunnlaget vårt. Tilgang til en jobb skal være basert på kompetanse, ikke på kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsevne.

Vi vil legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet. Derfor går vi til valg på å pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne, åpne for uføretrygd i mindre brøker enn 50 % og mulighet for å dele på jobber. 

Vi vil styrke NAV slik at de bedre kan følge opp mennesker som trenger støtte for å kome ut i arbeidslivet. Vi vil redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstider.

Det må være fysisk mulig å komme seg til jobb og i jobben. Vi vil at skoler og offentlige bygg utformes slik at ingen hindres i å ta dem i bruk, og vi vil sørge for mer kollektiv transport som er tilgjengelig for alle. Vi vil redusere biltrafikken – men ikke for dem som er avhengige av bil for å delta i samfunn og arbeidsliv.

Arbeidsdeltagelse krever hjelpemidler for noen med sykdom eller nedsatt funksjon. Vi vil jobbe for at retten til disse fremdeles skal være statlig finansiert gjennom folketrygden og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene.

Økt arbeidsdeltakelse krever forutsigbar statlig økonomisk støtte. De Grønne vil øke lønnstilskuddet til arbeidstakere med redusert arbeidsevne med 100 millioner kroner og sette av 85 millioner kroner for å tilrettelegge flere arbeidsplasser for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. 

Se partiprogrammet til MDG for 2017 - 2021 her.