Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan KrF vil skape et mer inkluderende arbeidsliv

Redusert funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne. Norge har ikke råd til at 85 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet.

Vi har et arbeidsliv hvor funksjonshemmede og kronisk syke opplever å bli diskriminert. Vi vet at det er sånn at mange møter barrierer som stenger inngangen til arbeidslivet, selv om de egentlig er godt kvalifisert for jobben og selv om de har lyst til å jobbe.

KrF er veldig tydelige på dette feltet: Dette er ikke greit. Først og fremst fordi det strider mot menneskeverdet – vi er alle uendelig mye verdt og like mye verdt, og vi må legge til rette for at alle får brukt seg selv. Vi mener velferdssamfunnet skal sikre det felles beste. Det felles beste er at alle mennesker kan kan leve gode liv og realisere sitt potensial. Dessuten er det lite klokt med ubrukte ressurser: Norge har ikke råd til at 85 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet.

Viktig prioritering
Det er myndighetenes ansvar å legge til rette for at arbeidssøkere kan komme i jobb. Som politiker tar jeg det ansvaret. KrF vil jobbe for å sikre flere med funksjonshemming og kronisk sykdom tilgang til arbeidslivet. For å legge til rette for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være yrkesaktive, mener vi det er viktig at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistent i arbeidslivet gjøres permanent og utvides. Å gjøre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til en rettighet vil være med på å legge til rette for et mer selvstendig liv for flere. Men også lik tilgang til tekniske hjelpemidler forankret i folketrygdloven,  må sikres fremover.

Redusert funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne og funksjonsnedsettelse er i seg selv ikke en sykdom. Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør regnes som likestillingstiltak og ikke som en del av helsetjenesten. Det er viktig å arbeide for å bygge ned fordommer rettet mot mennesker med funksjonshemminger. Men også å sikre gode offentlige ordninger som minimerer risikoen for arbeidsgivere ved å ansette mennesker med tilretteleggingsbehov eller redusert arbeidsevne, er viktig i denne kampen.

En reell mulighet for alle
Forskning viser at det er en sterkere sammenheng mellom utdanning og sannsynlighet for å komme ut i arbeid blant mennesker med funksjonshemminger enn befolkningen for øvrig. Det er derfor spesielt viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Det er nødvendig med tidlige tiltak rettet mot unge med funksjonshemminger for å hindre lange stønadsløp.

KrF mener det er viktig at det offentlige driver aktiv rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne til arbeidslivet. Det må være et mål å få langt flere inkludert i arbeidslivet.

FFO, Handikapforbundet, Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Psykologforeningen og NOAS har alle gitt KrF toppkarakter på programmet vårt. Vi er stolte av de attestene. Med enda flere KrF-ere på Stortinget blir det enda flere som tenker menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar når beslutninger skal tas. KrF tar alltid kampen for de som trenger politikk mest.