Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan FrP vil skape et mer inkluderende arbeidsliv

Det er en stor utfordring at for mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Det er både trist for den enkelte som ikke får realisert sine evner, og det er dårlig økonomi for samfunnet. 

Å få flere funksjonshemmede i arbeid vil være en av løsningene for å dekke opp sysselsettingsbehovet og få andelen sysselsatte i yrkesaktiv alder opp.

Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. 

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet. Vi vil at rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet.

Ordninger rundt arbeidsreiser er helt avgjørende for mange funksjonshemmede som trenger transport til og fra arbeid eller utdanning, men som kanskje ikke kan bruke det ordinære transporttilbudet.

Vi mener derfor at det bør etableres en Nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle transportbehov, slik at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet.

Samtidig må man fortsette arbeidet med å tilrettelegge flest mulig arbeidsplasser slik at også funksjonshemmede kan jobbe der med minst mulig hindringer. 

Videre er arbeidsmarkedstiltak et viktig virkemiddel for å få inkludert flere med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet.  Samarbeidet mellom attførings- og vekstbedriftene og det ordinære arbeidslivet må styrkes, og vi vil legge bedre til rette for at flere aktører kan godkjennes og tilby arbeidsmarkedstiltak. Samtidig må tiltaksstrukturen forenkles og avbyråkratiseres.

Vi har også myket opp arbeidsmiljøloven med tanke på midlertidig ansettelser. Vi har ikke som mål at folk skal være midlertidig ansatt, vårt mål er at flest mulig som ønsker det er i fast jobb. Den veien går imidlertid for mange gjennom et innledningsvis midlertidig engasjement.

Endringene i loven om midlertidige ansettelser gjør at arbeidsgiverne lettere kan ta sjansen på å ansette og prøve folk ut. Terskelen inn i arbeidslivet senkes. Dette kommer alle som står utenfor arbeidsmarkedet til gode.

Det være sagt; vi skal ikke ha uønsket bruk av midlertidighet og vikariater. Vi har derfor skjerpet arbeidsmiljøloven slik at sammenhengende ansettelser i vikariat eller på generelt grunnlag i mer enn tre år gir fast ansettelse, under de rødgrønne var det fire år.

Vi vil bidra til å skape et trygt og fleksibelt arbeidsliv med plass til alle, og hvor faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen. 

Se FrPs stortingsprogram for 2017 - 2021